Tag Archives: Guitare

Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây mã ngành: 7210207

Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây là một ngành học phù hợp với những bạn trẻ có năng khiếu về âm nhạc. Vậy ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây là gì, ngành này học những gì và sau khi ra trường làm gì là những vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm. […]

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Conservatoire (HCMCONS) Mã trường: NVS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]