Tag Archives: giống cây trồng

Ngành Nông nghiệp Mã ngành: 7620101

Được đánh giá là ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, nông nghiệp vẫn đang được chú trọng đầu tư và phát triển. Tuy không “hot” bằng các khối ngành kinh tế và truyền thông, song nông nghiệp vẫn được rất nhiều thí sinh quan tâm. Dưới đây, bài viết […]