Tag Archives: Giống cây rừng

Ngành Lâm học Mã ngành Lâm học: 7620201

Lâm học là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng, quản lý, bảo vệ và khai thác rừng, chế biến lâm sản… Ngành học này được đánh giá cao và được nhiều người quan tâm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu ngành Lâm học, […]