Tag Archives: Giao thông vận tải tại TP.HCM

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Tên trường: Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC) Mã trường: GTS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế […]