Tag Archives: Gia Dinh University

Trường Đại học Gia Định

Tên trường: Đại học Gia Định Tên tiếng Anh: Gia Dinh University Mã trường: GDU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung […]