Tag Archives: GHA Đại học Giao thông vận tải

GHA Đại học Giao thông vận tải

Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC) Mã trường: GHA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]