Tag Archives: German University (VGU)

Trường Đại học Việt Đức (Cơ sở TP. HCM)

Tên trường: Đại học Việt – Đức (Cơ sở TP. HCM) Tên tiếng anh: Vietnamese – German University (VGU) Mã trường: VGU Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]