Tag Archives: FPT University

Trường Đại học FPT (Cơ sở Hồ Chí Minh)

Tên trường: Đại học FPT Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: FPT University Mã trường: FPT Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Liên kết nước ngoài Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ […]

Trường Đại học FPT Đà Nẵng

Tên trường: Đại học FPT Đà Nẵng Tên tiếng Anh: FPT University Loại trường: Dân lập Mã trường: FPT Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết đào tạo Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]