Tag Archives: Foreign Trade University (FTU)

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU) Mã trường: NTS Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào […]

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU) Mã trường: NTS Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên […]

NTH Đại học Ngoại Thương

Tên trường: Đại học Ngoại thương Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU) Mã trường: NTH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội SĐT: (024) 32 595158 Email:  […]