Tag Archives: Financing and Promoting Technology Education (FPTU)

Trường Đại học FPT (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học FPT (Cơ sở chính Hà Nội) Tên tiếng Anh: Financing and Promoting Technology Education (FPTU) Mã trường: FPT Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – liên thông – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]