Tag Archives: English Language Teacher Education

Ngành Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành: 7140231

Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành công cụ thiết yếu trong công việc và cuộc sống. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, khả năng tiếng Anh tốt cũng luôn mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn. Theo đó, ngôn ngữ Anh trở thành ngành học “thời thượng”, thu hút nhiều thí sinh định hướng […]

Liên Thông Đại Học Sư Phạm,Học ĐH Sư Phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH: Tên chương trình đào tạo:NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH Sư phạm tiếng Anh (English Language Teacher Education) Đối tượng tuyển sinh:Ngành Sư phạm tiếng Anh (Mã ngành: 7140231) Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng cùng hoặc khác […]