Tag Archives: Eastern International University (EIU)

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông Tên tiếng Anh: Eastern International University (EIU) Mã trường: EIU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]