Tag Archives: #ĐH Luật Hà Nội

ĐH Luật Hà Nội tuyển sinh cao học (Đang nhận hồ Sơ)

THÔNG BÁO Tuyển sinh cao học XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường […]