Tag Archives: Cơ sở TP.HCM

Các nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & MÁY TÍNH

* Nhóm ngành MÁY TÍNH gồm các ngành: Mã ngành Tên ngành 7480101 Khoa học máy tính 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480103 Kỹ thuật phần mềm 7480104 Hệ thống thông tin 7480106 Kỹ thuật máy tính 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính * Nhóm ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN […]

Đại Học Vinh Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức từ xa trực tuyến

Trường Đại học Vinh đào tạo từ xa thông báo tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa năm nay với các nội dung sau đây: Ngành Đào tạo TT Tên ngành Mã ngành TT Tên ngành Mã ngành 1 Ngôn ngữ Anh 7220201 9 […]

Đại học Vinh (Cơ Sở thực Hành Sư Phạm)

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp môn xét tuyển Xét KQ thi THPT Phương thức khác Tổ hợp 1 Tổ hợp 2 Tổ hợp 3 Tổ hợp 4 Giáo dục Chính trị 7140205 120 C00 D01 C19 C20 Giáo dục QP-AN 7140208 70 50 C00 D01 A00 C19 Giáo dục mầm non 7140201 […]

Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA) Mã trường: YQH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương […]

Trường Đại học Việt Đức (Cơ sở TP. HCM)

Tên trường: Đại học Việt – Đức (Cơ sở TP. HCM) Tên tiếng anh: Vietnamese – German University (VGU) Mã trường: VGU Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU) Mã trường: NTS Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các ngành đào […]

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM) Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD) Mã trường: MCA Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học -hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU) Mã trường: NTS Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên […]

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam) Tên tiếng Anh: Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT) Mã trường: BVS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào […]

Trường Đại học Việt Đức (Cơ sở TP. HCM)

Tên trường: Đại học Việt – Đức (Cơ sở TP. HCM) Tên tiếng anh: Vietnamese – German University (VGU) Mã trường: VGU Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]