Tag Archives: #chương trình mới 2018

Ngành Sư phạm Tiếng Pháp Mã ngành: 7140233

Trong những năm gần đây, ngôn ngữ Pháp ngày càng phổ biến tại Việt Nam, vì vậy, việc thông thạo tiếng Pháp sẽ là một lợi thế phát triển nghề nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Do đó, ngành Sư phạm Tiếng Pháp là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Bài viết dưới đây […]