Tag Archives: #bộ máy công quyền

Danh Mục Khối Ngành Đào tạo AN NINH, QUỐC PHÒNG trên Toàn Quốc

Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND). Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Ngành […]

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh không phải là một ngành học mới, tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều người chưa thực sự hiểu rõ về ngành học này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho phụ huynh và học sinh những thông tin cơ bản về ngành Giáo dục Quốc phòng […]