Tag Archives: báo trực tuyến

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM

Tên trường: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM Tên tiếng Anh: University of Economics and Finance (UEF) Mã trường: UEF Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển […]

ĐH có ngành An Ninh Công an toàn quốc

TT    Mã trường           Tên trường Công an 1    ANH              Học viện An ninh Nhân dân (T31) 2   CSH                 Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32) 3   CTB/CTN              Học viện Chính trị Công an Nhân dân (T29) 4    ANS                  Trường Đại học An ninh nhân dân (T47) 5  CSS                    Trường Đại học Cảnh sát nhân […]

Trường Sỹ quan Công Binh

Tên trường: Đại học Ngô Quyền (Sĩ quan Công binh) Tên tiếng Anh: Ngo Quyen University (NQU) Mã trường: SNH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại Học Liên Thông – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng […]