Tag Archives: Báo chí và thông tin đối ngoại

Ngành Quan hệ quốc tế mã ngành: 7310206

Ngành Quan hệ quốc tế là ngành học rất hấp dẫn, dành cho những người năng động. Tuy nhiên, để theo học ngành này thì đòi hỏi bạn phải có học lực từ loại khá trở lên và khả năng tiếng Anh phải rất tốt. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn […]