Tag Archives: Banking Academy

Học Viện Ngân Hàng (Phân viện Sơn Tây)

Học Viện Ngân Hàng (Cơ Sở Đào Tạo Sơn Tây)  Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Sơn Tây) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng Địa chỉ: Số 338 – Phố Thanh Vị – Thị xã Sơn Tây – […]

NHH Học viện Ngân hàng

Tên trường: Học viện Ngân hàng Tên tiếng Anh: Banking Academy Mã trường: NHH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các […]