Tag Archives: Ban hành thông tư

Khung Chương trình Đào tạo trình Độ Tiến Sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tại Điều 7, Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (ngày 28-6-2021) ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đã đưa ra yêu cầu chung đối với người dự tuyển như sau: – Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt […]