Tag Archives: #bài thi tổ hợp

Ngành An toàn thông tin Mã ngành: 7480202

Cùng với nhu cầu bảo mật thông tin của cá nhân, doanh nghiệp ngày càng cao, An toàn thông tin đang là ngành học được đánh giá cao trong nhóm ngành Công nghệ thông tin. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ những thông tin thí sinh cần biết về ngành An toàn thông tin. […]