Tag Archives: Bac Ninh Sport University

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Tên trường: Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh Tên tiếng Anh: Bac Ninh Sport University Mã trường: TDB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp […]