Tag Archives: Asia University of Arts and Design (AUAD)

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM)

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở TP HCM) Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD) Mã trường: MCA Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học -hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]

MCA Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Tên trường: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu Tên tiếng Anh: Asia University of Arts and Design (AUAD) Mã trường: MCA Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ […]