Tag Archives: ại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

Tên trường: Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Physical Educations and Sport (UPES) Mã trường: STS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo […]