Tag Archives: Academy of Policy and Development (APD)

HCP Học viện Chính sách và Phát triển

Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển Tên tiếng Anh: Academy of Policy and Development (APD) Mã trường: HCP Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế Loại trường: Công lập Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp […]