Tag Archives: Academy of Journalism & Communication (AJC)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tên trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tên tiếng Anh: Academy of Journalism & Communication (AJC) Mã trường: HBT Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Hợp tác Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung các […]