Tag Archives: 84 Đường Thành Thái

Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Học viện Quân y (Cơ sở TP.HCM) Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA) Mã trường: YQH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương […]