Tag Archives: 431 Tam Trinh

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Tên trường: Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị Tên tiếng Anh: University of Technology and Management (UTM) Mã trường: DCQ Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Sau đại học – đại học – liên thông – văn bằng 2 – tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]