Tag Archives: 278 Lam Sơn

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Vĩnh Phúc)

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (cơ sở Vĩnh Phúc) Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT) Mã trường: GTA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Các khóa đào tạo ngắn hạn Khung Đào tạo […]