Tag Archives: 207 Giải Phóng

KHA Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tên trường: Đại học Kinh tế Quốc dân Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU) Mã trường: KHA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức – Đào tạo từ xa – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển […]