Tag Archives: 144 đường Xuân Thủy

QHI Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Tên tiếng Anh: University of Engineering and Technology (UET) Mã trường: QHI Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]