QHT Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU – University of Science (VNU – US)

Mã trường: QHT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615/ 8581419

Email: hus@vnu.edu.vn – admin@hus.edu.vn

Website: http://www.hus.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoahoctunhien.hus

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.