QHQ Đại Học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: VNU – International School (VNU – IS)

Mã trường: QHQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết quốc tế

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 84 (024) 754 8065

Website: http://is.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/khoaquocte

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.