QHI Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: University of Engineering and Technology (UET)

Mã trường: QHI

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37547.461   Email: uet@vnu.edu.vn

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/UET.VNUH/

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.