Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tại Thanh Hóa

Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Thanh Hóa)

Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) ( Thanh Hoa Campus)

Mã trường: IUH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.675.092 – Fax: 02373.675.350

Email: dhcn36@iuh.edu.vn

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Email: dhcn@iuh.edu.vn

Website:http://www.iuh.edu.vn/

http://www.hui.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/sviuh/

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, tập thể lãnh đạo Nhà trường đã nắm bắt thời cơ, xác định Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu từ nay đến 2022, tầm nhìn đến 2035 với phương châm: “Đổi mới, nâng tầm cao mới – Năng động, hội nhập toàn cầu”.

Trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia có vai trò tiên phong đối với sự phát triển của các trường thuộc Bộ Công Thương, nằm trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu của Việt Nam theo định hướng ứng dụng, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành Công Thương và của đất nước một cách có hiệu quả.

Xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, hoàn thành cơ bản các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.