Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Đại học Huế

Tên trường: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Tên tiếng Anh: Hue University – Quang Tri Campus (HU-QTC)

Mã trường: DHQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Website: http://qtb.hueuni.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phanhieudaihochue/

Theo Quy chế hiện hành. (Xem chi tiết tại đây)

Số lượng giảng viên là 120 người; phấn đấu có nhiều, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, giảng viên; tất cả giảng viên đứng lớp đều có trình độ trên đại học.

– Cơ sở vật chất đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo.

Là đơn vị thành viên của ĐHH, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị đang cố gắng thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ, chức năng của mình để vừa làm tốt các công tác bồi dưỡng đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa chuẩn bị các tiền đề, cơ sở, tạo nội lực cho sự phát triển thành một trường Đại học Kỹ thuật.

Một ngày không xa, Phân hiệu sẽ vững vàng hơn và trở thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học  đáng tin cậy của ĐHH, của địa phương, khu vực và sẽ là đối tác liên kết đào tạo các ngành Kỹ thuật – Công nghệ với các trường Đại học trong và ngoài nước ./.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.