Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tên trường: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University – Lao Cai Campus

Mã trường: DTP

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Các khóa đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

SĐT: 02143 859 299     Email: Vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Website: http://laocai.tnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/phanhieudaihocthainguyentailaocai

Tổng hợp: Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.