Phân hiệu Đại học Tài chính Kế toán tại Thừa Thiên – Huế

Tên trường: Phân hiệu Đại học Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên – Huế

Tên tiếng Anh: UFA Thua Thien Hue Campus

Mã trường: DKQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế

SĐT: 0234.6296.868     Email: info@tckt.edu.vn

Website: http://hfa.tckt.edu.vn/

Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính, kinh tế và các ngành, nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, kinh tế; cung cấp những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao của đất nước nói chung và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng.

Tầm nhìn: Trong quá trình phát triển, xây dựng trường Đại học Tài chính – Kế toán trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung – Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.