Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận

Tên trường: Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận

Mã trường: NLS

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: Số 8 đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

SĐT: 0259.2472.252 – 0259.3500.579

Email: phnt@hcmuaf.edu.vn – pvhien@hcmuaf.edu.vn

Website: http://phnt.hcmuaf.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/NongLamUniversityInNinhThuan/

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.