Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum

Tên trường: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Tên tiếng Anh: The University of Danang Campus in Kontum (UDCK)

Mã trường: DDP

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Công lập

Địa chỉ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

Website: http://www.kontum.udn.vn/

Facebook: www.facebook.com/kontum.udn.vn

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.