Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP. HCM tại Quảng Ngãi

Tên trường: Phân hiệu Đại học Công nghiệp TP. HCM tại Quảng Ngãi

Mã trường: IUQ

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ:938 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi

38 Nguyễn Du, Tp. Quảng Ngãi

SĐT: (0255) 625 0075 – Email: phqngai@iuh.edu.vn

Website: http://qn.iuh.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/IUHQN/

Tầm nhìn: Đến năm 2025, Phân hiệu Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa cấp, đa ngành về kỹ thuật công nghiệp theo hướng phù hợp thực tiễn, hiện đại và hội nhập quốc tế tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với vùng duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Sứ mạng: Phân hiệu Trường ĐHCN Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi tồn tại và phát triển bền vững vì nhu cầu và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, có trình độ cao về kỹ thuật công nghiệp phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH nói chung và mục tiêu CNH, HĐH nền kinh tế của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với vùng duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên đất nước.

Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi (Phân hiệu Quảng Ngãi).

Tiền thân của Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi là Cơ sở Đào tạo Miền trung. Ngày 30/9/2015 Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 4030/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi. Phân hiệu Quảng Ngãi tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Quảng Ngãi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định), có vị trí địa lý chiến lược quan trọng.

Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Ngãi là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp, kinh tế để phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp cho sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước nói chung và nói riêng cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với vùng duyên hải Nam Trung bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Phân hiệu Quảng Ngãi – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ban thông tin – truyền thông Tuyển Sinh Đại Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.