Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang

Tên trường: Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Hậu Giang

Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)

Mã trường: TCT

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên kết Quốc tế

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Khu Hòa An – ĐHCT, số 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

SĐT: (84) (293) 351 1111 – (84) (293) 222 9079   Email: kptnt@ctu.edu.vn

Website: https://www.ctu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/crd.ctu/

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.