Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau

Tên trường: Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau

Tên tiếng Anh: Binh Duong University (BDU)

Mã trường: DBD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Đào tạo ngắn hạn

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: Số 3, Đường số 6, Khu Dự án Đông Bắc, P5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

SĐT:  0290.3997.777-0290.3552.177    Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

Website: http://camau.bdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/daihocbinhduongcamau

Tuyển Sinh Đại Học Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.