NTH Đại học Ngoại Thương

Tên trường: Đại học Ngoại thương

Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)

Mã trường: NTH

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

SĐT: (024) 32 595158

Email:  qldt@ftu.edu.vn

Website: http://www.ftu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/ftutimesofficial/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.