Nhóm ngành VẢI, GIÀY, DA, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SỢI

Ngành Công nghệ sợi dệt đang từng bước phát triển, thu hút được một lượng lớn nhân lực chuyên môn. Vậy ngành Công nghệ sợi dệt là gì? Cơ hội nghề nghiệp trong ngành như thế nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.Nhóm ngành SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SỢI, VẢI, GIÀY, DA

* Nhóm ngành SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SỢI, VẢI, GIÀY, DA gồm có các ngành:  Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Mã ngành

Tên ngành

7540202

Công nghệ sợi, dệt

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

7540204

Công nghệ dệt, may

7540205

Công nghệ may

7540206

Công nghệ da giày

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

– Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7540205

– Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

7540202, 7540205

–  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

7540204

– Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

7540202, 7540204

– Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7540204

– Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

7540204

– Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7540204

– Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

7540205

– Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7540204

– Trường Đại học Sao Đỏ

7540204

– Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

7540205

Mã ngành: 7540203

Ngành Công nghệ vật liệu dệt may xét tuyển các tổ hợp môn sau:

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

Mã ngành: 7540202

Ngành Công nghệ sợi dệt xét tuyển các tổ hợp môn sau:

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lý)

D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Mã ngành: 7540206

Ngành Công nghệ da giày xét tuyển các khối sau:

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

Mã ngành: 7540204

Ngành Công nghệ dệt may xét tuyển tổ hợp môn sau:

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

Ban hành kèm theo Thông tư này 08 chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc 03 nhóm ngành, cụ thể như sau:

  1. Nhóm ngành Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống gồm ngành: a) Công nghệ kỹ thuật chế biến sản phẩm cây nhiệt đới; b) Công nghệ kỹ thuật sản xuất đường, bánh kẹo; c) Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực; d) Công nghệ kỹ thuật sản xuất muối; đ) Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm; e) Công nghệ kỹ thuật lên men.

  2. Nhóm ngành Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da gồm ngành: Công nghệ da giày và sản xuất các sản phẩm từ da.

  3. Nhóm ngành Sản xuất, chế biến khác gồm ngành: Công nghệ kỹ thuật sản xuất bột giấy và giấy.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2013. Các chương trình khung ban hành kèm theo Thông tư này được dùng trong các cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học nêu tại Điều 1 tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể của trường; tổ chức biên soạn hoặc tổ chức lựa chọn; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do thủ trưởng cơ sở giáo dục thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục được giao đào tạo các ngành học trình độ trung cấp chuyên nghiệp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nguồn: TuyenSinhDaiHoc Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.