Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Conservatoire (HCMCONS)

Mã trường: NVS

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2

Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Website: http://www.hcmcons.vn/

Điểm Chuẩn Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất
 Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyện Vọng 2
Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất
NHẠC VIỆN TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH (Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học)
Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
 >> Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Nhạc Viện TP.HCM
 >> Học Phí Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh
  >> Điểm Chuẩn Nhạc Viện TP.HCM I. Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Các Ngành
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ra đời năm 1956. Trường có hai ngành đào tạo: ngành Quốc nhạc và ngành nhạc Tây Phương gồm gần 20 chuyên ngành nhạc khí và lý thuyết âm nhạc. Năm 1960, Trường đổi tên thành Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn; năm 1975 là Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và từ năm 1981 đến nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Bậc ĐH Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tuyển các chuyên ngành: Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng, Chỉ huy dàn nhạc, Đàn Nhị, Đàn Nguyệt, Đàn Tranh, Đàn Bầu, Sáo Trúc, Tỳ bà, Tam thập lục, Thanh nhạc, Kèn Flưte, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Gõ Giao hưởng, Violon, Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Harpe, Guitare, Accordéon, Piano.

Hệ 4 năm: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tuyển các chuyên ngành: Đàn Nhị, Bầu, Sáo, Nguyệt, Tỳ Bà, Tranh, Tam thập lục, Guitare phím lõm; Piano, Violon,Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Flưte, Hautbois, Clarinette, Fagotte (Basson) Trompette, Cor, Trombone, Gõ Giao hưởng, Saxophone, Accordéon, Guitare, Orgue điện tử, Harpe; Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng, Thanh nhạc

Hệ 6 năm: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tuyển các chuyên ngành: Nhị, Bầu, Tranh, Nguyệt, Tỳ bà, Sáo trúc, Tam thập lục, Guitare phím lõm.

Hệ 7 năm: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tuyển các chuyên ngành: Violon Alto (Viola), Violoncelle (Cello), Contrebasse, Harpe, Flưte, Hautbois, Clarinette, Cor, Accordéon, Guitare, Orgue điện tử.

Hệ 9 năm: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tuyển các chuyên ngành: Piano – Violon.

Tổng hợp Tuyển sinh đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.