Ngành Sư phạm Âm nhạc Mã ngành: 7140221

Âm nhạc là ngành học phù hợp với những ai yêu thích, có sự cảm nhận tinh tế về thanh âm và giai điệu. Để theo học ngành này, bạn cần phải có năng khiếu cũng như một số hiểu biết nhất định về âm nhạc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin cơ bản về ngành Sư phạm Âm nhạc.

  1. Tìm hiểu ngành Sư phạm Âm nhạc

Ngành Sư phạm Âm nhạc (Music Education) là ngành đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc của các trường nghệ thuật và văn hoá – nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạctrang bị cho sinh viên những kiến thức về:Những kiến thức nhạc lý cơ bản, đọc ghi nhạc, kỹ thuật hát, chỉ huy hát tập thể, múa, phục vụ cho công tác giảng dạy chương trình âm nhạc và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở trường THCS.

Áp dụng các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học, phương pháp sư phạm, thực hành chức năng hoạt động dạy học bộ môn vào hoạt động dạy học, giáo dục học sinh THCS.Kiến thức lý luận cơ bản về thiết kế, tổ chức và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

  1. Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

Các bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành của ngành Sư phạm Âm nhạc trong bảng dưới đây.

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

8

Tin học

2

Tư tưởng Hồ Chí minh

9

Tâm lý học                                 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

10

Giáo dục học

4

Ngoại ngữ

11

Quản lý hành chính Nhà nước và QL ngành GD và ĐT

5

Giáo dục thể chất

12

Nghệ thuật học đại cương

6

Giáo dục quốc phòng

13

Cơ sở văn hoá Việt Nam

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

1

Lý thuyết âm nhạc  1

2

Lý thuyết âm nhạc  2

 

Kiến thức ngành

 

 

1

Ký X­ướng âm 1

9

Thanh nhạc 2

2

Ký Xư­ớng âm 2

10

Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1

3

Ký X­ướng âm 3

11

Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2

4

Ký Xư­ớng âm 4

12

Lý luận dạy học Âm nhạc

5

Hoà âm 1

13

Hát đồng ca, hợp x­ướng

6

Hoà âm 2

14

Phân tích tác phẩm âm nhạc 1

7

Hoà âm 3

15

Phân tích tác phẩm âm nhạc 2

8

Thanh nhạc 1

 

 

 

Thực tập sư phạm

 

 

1

Thực tập sư phạm 1

2

Thực tập sư phạm 2

Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)

Lý thuyết âm nhạc 1

Học phần bao gồm các nội dung: Nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ khái niệm về Âm thanh – Âm nhạc đến Quãng ở các giọng trưởng và thứ.

Lý thuyết âm nhạc 2

Học phần bao gồm các nội dung: Đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề của lý thuyết âm nhạc từ Hợp âm đến Ký hiệu một số thủ pháp biểu diễn.

Ký xướng âm 1          

Hướng dẫn phương pháp đọc cao độ, trường độ của các bài tập âm nhạc một bè âm gam đô trưởng, gam la thứ; ký âm gam  trưởng có một dấu hoá; ký âm gam  thứ  có một dấu hoá.

Ký xướng âm 2           

Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc một bè. Ký xướng âm gam  trưởng có hai dấu hoá; ký xướng âm gam  thứ  có hai dấu hoá.

Ký xướng âm 3

Ký xướng âm gam  trưởng có ba dấu hoá; ký xướng âm gam thứ có ba dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè.

Ký xướng âm 4          

Ký xướng âm gam  trưởng có bốn, năm dấu hoá; ký xướng âm gam  thứ  có bốn, năm dấu hoá. Rèn luyện kỹ năng nghe để ký âm được những bài tập âm nhạc, những tác phẩm âm nhạc hai bè.

Hoà âm 1       

Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu từ những khái niệm ban đầu về hợp âm đến nối tiếp thể đảo.

Hoà âm 2       

Tiếp theo cho đến hết Nối tiếp các Hợp âm

Hoà âm 3       

Giới thiệu Ly điệu và Chuyển điệu cấp I.

Phân tích tác phẩm âm nhạc 1         

Các phương tiện biểu hiện âm nhạc và khái niệm về phân tích tác phẩm âm nhạc; hình thức các loại đoạn đơn và đoạn phức; hình thức Biến tấu, Rondo, Sonate.

Phân tích tác phẩm âm nhạc 2

Những kiến thức cơ bản để phân tích tác phẩm âm nhạc cụ thể; ph­ương pháp và quy trình phân tích tác phẩm âm nhạc.

Thanh nhạc 1

Giới thiệu từ khái niệm thanh nhạc đến phương pháp hát cộng minh. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn đến hai đoạn đơn, âm vực dưới 2 quãng 8; Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc thể một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực dưới 2 quãng 8.

Thanh nhạc 2

Giới thiệu khái niệm hát liền giọng. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát liền giọng, thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong khoảng 2 quãng 8; Giới thiệu khái niệm hát nhanh, hát nẩy. Luyện tập các mẫu âm (luyện thanh), các bài dân ca (trong nước và ngoài nước), các ca khúc về hát nhanh, hát nẩy thể hai đoạn đơn, ba đoạn đơn âm vực trong 2 quãng 8. và trên 2 quãng 8.

Nhạc cụ 1      

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu: liền tiếng, ngắt tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt;

Luyện ngón các gam trưởng, thứ hoà thanh từ 1 đến 2 dấu hoá với các tiết tấu khác nhau: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, móc đơn và móc kép (C, G, D, Am, Em): Hợp âm rải ngắn, dài; hợp âm 3 nốt; Tempo cần đạt nốt đen từ 60-80 khi luyện chơi nốt móc kép.

Nhạc cụ 2

Nâng cao sự điêu luyện trong kỹ thuật:  biết phân câu nhạc, ý nhạc, đáp ứng được yêu cầu những chỗ ngắt, nghỉ, ngân, luyến láy, đặc biệt về cường độ mạnh nhẹ, sắc thái to nhỏ; sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể.

Sử dụng âm sắc các loại nhạc cụ trong đàn phím điện tử, để ứng dụng phù hợp cho mỗi đoạn nhạc ở từng tác phẩm cụ thể. Sử dụng bộ nhớ để phối hợp với phần thu hoà thanh tự động cho các bài Piano cổ điển hoặc các phong cách âm nhạc khác.

Hát đồng ca, hợp xướng 

– Học phần giới thiệu các hình thức hát đồng ca, hợp xướng, giới thiệu vị trí, chức năng của các bè trong hát đồng ca, hợp xướng.

– Luyện tập kỹ năng về hát liền giọng, hát nảy và sử lý sắc thái, tình cảm một tác phẩm thuộc thể loại đồng ca, hợp xướng.

Lý luận dạy học âm nhạc 

Học phần trình bày từ  khái niệm về  phương pháp đến các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc.

Thực tập sư phạm 1

Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 5 tuần tìm hiểu tình hình giáo dục ở địa phương, cơ cấu tổ chức của một trường học; làm công tác giáo dục ở một lớp  Chủ nhiệm; thực tập giảng dạy (day 02 tiết để giáo viên hướng dẫn đánh giá).

Thực tập sư phạm 2

Sinh viên thực tập tại trường phổ thông 05 tuần để củng cố những hiểu biết về thực tế giáo dục ở địa phương, chức năng nhiệm vụ của Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; thực tập làm công tác giáo dục ở lớp chủ nhiệm; nghiên cứu quy chế chuyên môn: kiểm tra, cho điểm, đánh giá xếp loại học lực của học sinh. Mỗi sinh viên phải giảng dạy 06 tiết với số giáo án phải soạn tối thiểu là 05. 

  1. Các khối thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc- Mã ngành: 7140221

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc:

N00: Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng, Danh sách trường Đại Học sư phạm tốt nhất khắp cả nước,Ngành sư phạm Âm nhạc

  1. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Âm nhạc

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 19 – 29 điểm tùy theo các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia hoặc tổ hợp môn xét theo học bạ.

  1. Các trường đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc

Để theo học ngành Sư phạm Âm nhạc, các bạn cần phải đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học sau:

  1. Cơ hội việc làm ngành Sư phạm Âm nhạc

Ngành Sư phạm Âm nhạc là một ngành học có nhiều tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc có thể làm các công việc sau:

Giảng dạy môn nghệ thuật, âm nhạc ở Tiểu học và âm nhạc ở THCS;Giảng dạy các trường Sơ cấp, Trung cấp, Văn hóa Nghệ thuật;Tham gia công việc tại các tổ chức xã hội có đào tạo về âm nhạc hoặc thực hiện các công việc liên quan đến âm nhạc;Giảng dạy ở Trung tâm văn hóa thiếu nhi, làm công tác thông tin tuyên truy ền ở các Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Phòng VHTT thành phố, huyện; các Trung tâm thiết kế quảng cáo…

Cán bộ văn hóa – văn nghệ quần chúng tại các nhà văn hóa và cộng đồng;Làm chuyên viên âm nhạc ở các sở, phòng văn hóa – thể thao và du lịch;

Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực âm nhạc;Có thể làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc.Sư phạm Âm nhạc ra trường nhiều cơ hội tìm việc làm

  1. Mức lương ngành Sư phạm Âm nhạc

Đối với những bạn tham gia giảng dạy tại các trường học thuộc hệ thống trường học công lập hay làm việc trong các cơ quan nhà nước thì mức lương sẽ được tính theo quy định của nhà nước. Đối những bạn giảng dạy tại các trường học dân lập thì mức lương khởi điểm từ 5 – 7 triệu đồng/ tháng và tùy thuộc vào năng lực, kinh nghiệm làm việc sẽ có mức lương cao hơn.

  1. Ngành Sư phạm Âm nhạc cần có tố chất gì?

Để học tập và thành công trong ngành Sư phạm Âm nhạc, bạn cần phải có các tố chất sau:Có năng khiếu về âm nhạc;Tự tin, năng động và sáng tạo;Có trí nhớ tốt, có vốn hiểu biết văn hóa – xã hội sâu rộng;Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao;

Khả năng truyền đạt tốt trên cả hai phương diện nói và viết;Có tâm huyết với nghề, có đạo đức và tấm lòng trong sáng;Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.Nếu bạn thực sự đam mê và có năng khiếu về âm nhạc thì ngành Sư phạm Âm nhạc là một ngành học rất phù hợp với bạn đó. Vậy thì các bạn hãy mạnh dạn đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm Âm nhạc vào các trường đại học phù hợp để có cơ hội học tập, rèn luyện và bổ sung những kiến thức về âm nhạc nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.