Ngành Quân sự cơ sở

Trong những năm gần đây, ngành Quân sự cơ sở được nhiều bạn trẻ quan tâm tìm hiểu. Vậy ngành Quân sự cơ sở là gì và công tác ở đâu? Bài viết dưới đây sẽ giải quyết toàn bộ những thắc mắc liên quan đến ngành học Quân sự cơ sở.

  1. Tìm hiểu ngành Quân sự cơ sở

Ngành Quân sự cơ sở chính là đào tạo những cán bộ trong quân đội để đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ quân sự cấp xã, cấp huyện gọi chung là cấp cơ sở. Đây là đội ngũ cán bộ cần phải được đào tạo hệ chính quy và có trình độ chuyên môn cao thì mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu của ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học là đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực toàn diện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, có khả năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.Những điều cần biết về ngành quân sự cơ sở

  1. Các khối thi vào ngành Quân sự cơ sở

(Các môn học bắt buộc đối với ngành Quân sự cơ sở)

1. kiến thức giáo dục đại cương:
1 Những nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 Tin học đại cương
2 Tư tưởng đối với Hồ Chí Minh 6 Ngoại ngữ
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 7 Toán ứng dụng
4 Dân tộc và tôn giáo
2. tri thức giáo dục chuyên nghiệp:
a) kiến thức cơ sở khối ngành
1 Quản lý quốc gia và công việc hành chính ở cơ sở 3 Chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo trưởng và Ban lãnh đạo quân sự xã, phường, đô thị.
2 Đường lối quốc phòng, bình an đối ngoại 4 Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo, quản lý
b) kiến thức cơ sở của ngành
5 Điều lệnh 8 Địa hình quân sự
6 Thể thao quân sự 9 công việc Đảng công tác Chính tri
7 Kỹ thuật tấn công gần 10 công tác dân vận
c) tri thức chuyên ngành
11 Kỹ thuật Súng Bộ binh; Kỹ thuật Lựu đạn 17 Chiến thuật đại đội Bộ binh
12 Kỹ thuật Công binh 18 Chiến thuật dân quân tự vệ trong tình huống A2
13 Kỹ thuật Pháo, Cối, súng liên thanh phòng không 19 công việc quốc phòng- quân sự địa phương ở cơ sở
14 Chiến thuật từng người; Tổ Bộ binh dân binh tự vệ 20 xây dựng xã, phường, thành phố chiến đấu và khu vực phòng ngự thức giấc, huyện
15 Chiến thuật Tiểu đội Bộ binh dân binh tự vệ 21 Chuyển trạng thái sẵn sàng đương đầu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến
16 Chiến thuật Trung đội Bộ binh dân binh tự vệ 22 xây dựng kế hoạch diễn tập và thực hành diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị trấn
  1. Điểm chuẩn ngành Quân sự cơ sở

 (Đang cập nhật) mục đích của ngành Quân sự cơ sở trình độ đại học là huấn luyện cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thành phố (sau đây gọi tầm thường là cấp xã) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có khả năng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức và năng lực đầy đủ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người chỉ đạo trưởng quân sự cấp xã, có kỹ năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động dân chúng thực hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chế độ và quy định của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điểm chuẩn ngành quân sự cơ sở lấy bao nhiêu?

  1. Các trường đào tạo ngành Quân sự cơ sở

    (Đang cập nhật) Hiện nay, chỉ có duy nhất một trường chuyên đào tạo ngành Quân sự cơ sở đó là:Học viện Kỹ thuật Quân sự.Trường sĩ quan lục quân 1.Trường sĩ quan lục quân 2

  1. Cơ hội việc làm ngành Quân sự cơ sở

Học ngành Quân sự cơ sở sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại:Ban chỉ huy quân sự tại xã phường, thị trấn;Phát triển lên các vị trí cao hơn của Đảng và chính quyền địa phương;Tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở sẽ có đủ điều kiện được tiếp tục học lên trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng tại các đơn vị quân đội.

Học ngành Quân sự cơ sở sau khi tốt nghiệp sẽ làm những công việc:Có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ hủy quân sự xã, phường, thị trấn.Nguồn quy hoạch cán bộ quân sự địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực toàn diện để thực hiện nhiệm vụ, chức trách theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khải tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại cơ sở.Tuyên truyền nhân dân, vận động thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Cơ hội việc làm khi học ngành quân sự cơ sở ra sao?

  1. Mức lương trong ngành Quân sự cơ sở

(Đang cập nhật)

  1. Những tố chất cần có đối với cán bộ trong ngành Quân sự cơ sở

Để học tập và làm việc trong ngành Quân sự cơ sở, bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau:Có bản lĩnh về chính trị vững vàng, lý tưởng của Đảng, trung thành với mục tiêu, với Nhân dân, với Tổ quốc.Có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Có ý thức chấp hành nghiêm đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách pháp luật.

Có bản lĩnh về chính trị vững vàng, lý tưởng của Đảng, trung thành với mục tiêu, với Nhân dân, Tổ quốc.

Có một tinh thần yêu nước, niềm tin vững chắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có ý thức chấp hành nghiêm đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách pháp luật.

Quyết đoán, tích cực và sáng tạo trong mọi công việc.

Đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh toàn diện.

Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Là một người không ngại khó, ngại khổ, chịu được áp lực công việc lớn.

Có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị.

Cơ hội việc làm của ngành Quân sự cơ sở như thế nào?

Với một ngành học khá vất vả và khắt khe như ngành quân sự cơ sở như vậy thì không ít bạn lo lắng về cơ hội cũng như việc làm trong tương lai của mình. Bởi hầu hết hiện nay khi tìm hiểu về một ngành học nào đó, điều khiến cho các bạn lưu tâm nhiều hơn chính là tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm trong tương lai. Cụ thể những công việc và địa điểm là việc mà sinh viên ngành QSCS sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận:

Ngành quân sự cơ sở:Ngành quân sự cơ sở và cơ hội việc làm:Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.Có thể phát triển lên các cương vị cao hơn của Đảng và chính quyền ở địa phương.

Nguồn quy hoạch cán bộ quân sự địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và năng lực toàn diện để thực hiện nhiệm vụ, chức trách theo chỉ đạo của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.Người tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành này có đủ điều kiện được tiếp tục đào tạo trình độ cao hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng quân sự địa phương tại các nhà trường quân đội.

Mức lương dành cho người làm ngành Quân sự cơ sở là bao nhiêu?

Về lương của chỉ huy trưởng quân sự:Theo uy định, công chức tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh mà họ đang đảm nhiệm thì xếp lương như công chức hành chính tại bảng lương số 2 bảng lương số 4 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thì xếp lương theo ngạch chuyên viên.Tốt nghiệp trình độ cao đẳng được xếp lương theo ngạch chuyên viên cao đẳng.Tốt nghiệp trình độ trung cấp được xếp lương theo ngạch cán sự.Về phụ cấp chỉ huy trưởng quân sự.Phụ cấp trách nhiệm của chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

Mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số 0,24 đối với chức danh chỉ huy trưởng quân sự. Mức lương cơ sở hiện tại là 1,490 triệu đồng/tháng.Chế độ phụ cấp thâm niên

Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp hàng tháng thì còn được tính phụ cấp thâm niên. Cụ thể, khi cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên sẽ được hưởng loại hình phụ cấp này. Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác liên tục thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Kết luận:Nếu bạn cũng đang muốn đứng trong hàng ngũ quân nhân, muốn tận dụng sức lực để cống hiến vào sự phát triển, đảm bảo sự an toàn của đất nước thì cũng có thể theo đuổi ngành này. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về ngành học này, từ đó đưa ra định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Quyết đoán, tích cực và sang tạo trong mọi công việc được giao.Đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh toàn diện.Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương.Có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở, phục vụ nhân dân.Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu về ngành học hiệu quả, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.