Ngành Khoa học quản lý mã ngành: 7340401

Khoa học quản lý hiện nay là một ngành rất hấp dẫn đối với những cá nhân năng động, sáng tạo và mong muốn sự thách thức trong công việc. Khoa học quản lý chuyên thực hiện các công tác về kế hoạch, sắp xếp, tổ chức công việc đúng với mục đích, thời gian với nguồn nhân lực và chi phí thấp nhất. Vậy cơ hội việc làm ngành Khoa học quản lý ra sao và có nên học ngành này không? Hãy tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây nhé!

  1. Tìm hiểu ngành Khoa học quản lý

Khoa học quản lý (tiếng Anh là Management Science) là quá trình bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ đã giao trước đó. Là hoạt động một cách tối ưu nhất nguồn lực con người và ngân sách trong một công ty, tổ chức nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.Khoa học quản lý – Ngành có cơ hội thăng tiến cao

Ngành khoa học quản lý là ngành chuyên đào tạo các hoạt động quản lý bao gồm: Phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc đạt hiệu quả. Ngành học này giúp sinh viên nắm vững quy luật quản lý, hiểu được các phạm trù của khoa học quản lý. Từ đó, có cơ sở nhận thức một cách đúng đắn về ngành nghề mình học áp dụng vào công việc sau khi ra trường.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức về lý luận và phương pháp lãnh đạo, quản lý. Các kiến thức về chuyên ngành khoa học quản lý và những liên ngành khác cần phải nắm rõ như: Kinh tế, tài chính, chính sách, tâm lý, thông tin… Trang bị tầng kiến thức chuyên sâu về tư vấn quản lý, khả năng trình bày, giao tiếp cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức

Ngành khoa học quản lý đào tạo 5 hướng chuyên ngành chính là: Quản lý nhân lực, quản lý khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, chính sách xã hội và quản lý hành chính cấp cơ sở. Các kiến thức đầy đủ cộng thêm kỹ năng sẽ giúp các bạn ra trường thêm tự tin và có cơ hội việc làm cao.

  1. Chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý

Tham khảo khung chương trình và các môn học cơ bản của ngành Khoa học Quản lý trong bảng dưới đây.

I.

Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần từ 9-11)

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Tiếng Nga cơ sở 2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Tiếng Pháp cơ sở 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiếng Trung cơ sở 2

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngoại ngữ cơ sở 3

Tin học cơ sở 2

Tiếng Anh cơ sở 3

Ngoại ngữ cơ sở 1

Tiếng Nga cơ sở 3

Tiếng Anh cơ sở 1

Tiếng Pháp cơ sở 3

Tiếng Nga cơ sở 1

Tiếng Trung cơ sở 3

Tiếng Pháp cơ sở 1

Giáo dục thể chất

Tiếng Trung cơ sở 1

Giáo dục quốc phòng – an ninh

Ngoại ngữ cơ sở 2

Kĩ năng bổ trợ

Tiếng Anh cơ sở 2

II

Khối kiến thức theo lĩnh vực

II.1

Các học phần bắt buộc

II.2

Các học phần tự chọn

Các phương pháp nghiên cứu khoa học

Kinh tế học đại cương

Nhà nước và pháp luật đại cương

Môi trường và phát triển

Lịch sử văn minh thế giới

Thống kê cho khoa học xã hội

Cơ sở văn hoá Việt Nam

Thực hành văn bản tiếng Việt

Xã hội học đại cương

Nhập môn Năng lực thông tin

Tâm lý học đại cương

Logic học đại cương

III.

Khối kiến thức theo khối ngành

III.1

Các học phần bắt buộc

III.2

Các học phần tự chọn

Đại cương về quản trị kinh doanh

Địa lý thế giới

Khoa học quản lý đại cương

Luật hành chính Việt Nam

Quản lý nguồn nhân lực

Lý thuyết hệ thống

Tâm lý học quản lý

Thông tin học đại cương

Văn hoá tổ chức

IV

Khối kiến thức theo nhóm ngành

IV.1

Các học phần bắt buộc

IV.2

Các học phần tự chọn

Hành chính học đại cương

Quản lý biến đổi

Đại cương về sở hữu trí tuệ

Xã hội học quản lý

Xử lý dữ liệu

Luật Hiến pháp

Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý

Nghiệp vụ thư ký

V

Khối kiến thức ngành

V.1

Các học phần bắt buộc

Lịch sử tư tưởng quản lý

Khoa học và công nghệ luận

Khoa học tổ chức

Quản lý khoa học và công nghệ

Khoa học chính sách

Quản lý chất lượng

Văn hoá và đạo đức quản lý

Kỹ năng quản lý

Lý thuyết quyết định

V.2

Các học phần tự chọn theo hướng chuyên ngành

V.2.1

Hướng chuyên ngành Quản lý hành chính cấp cơ sở

V.2.5

Hướng chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

Phân cấp quản lý hành chính

Pháp luật về Khoa học và công nghệ

Quản lý cấp cơ sở về kinh tế

Nghiên cứu xã hội về khoa học, công nghệ và môi trường

Quản lý cấp cơ sở về văn hóa – xã hội

Chính sách khoa học và công nghệ

Dịch vụ công

Hệ thống đổi mới quốc gia

Quản lý cấp cơ sở

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

V. 2.2

Hướng chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

V.3

Các học phần tự chọn

Pháp luật về lao động và việc làm

Quản lý dự án

Bảo hiểm xã hội

Công pháp quốc tế

Định mức lao động và Tổ chức tiền lương

Quản lý tài chính công

Tuyển dụng nhân lực

Quản lý tài sản công

Tổ chức lao động khoa học

V.2.3

Hướng chuyên ngành Chính sách xã hội

V.2.4

Hướng chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí tuệ

Chính sách Trợ giúp xã hội

Quyền tác giả và quyền liên quan

Chính sách giảm nghèo bền vững

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Chính sách văn hoá và giáo dục

Kiểu dáng công nghiệp

Chính sách dân tộc và tôn giáo

Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác

Chính sách phòng chống tệ nạn xã hội

Quản lý sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

V.4

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Thực tập thực tế

Học phần thay thế khoá luận (dành cho sinh viên không làm khoá luận)

Thực tập tốt nghiệp

Lý luận và phương pháp quản lý

Khóa luận tốt nghiệp (Thesis)/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Các vấn đề đương đại trong quản lý

  1. Các khối thi vào ngành Khoa học quản lý

– Mã ngành Khoa học quản lý: 7340401

– Các tổ hợp môn xét tuyển:

A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý)

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng

  1. Điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý

Điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý năm nay dựa vào kết quả xét tuyển tốt nghiệp THPT Quốc gia: từ 19.50 (trường Đại học khoa học Thái Nguyên) đến 24.25 điểm (trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

  1. Các trường đào tạo ngành Khoa học quản lý

Tại Việt Nam, hiện có các trường đại học đào tạo ngành Khoa học quản lý gồm:Ngành Khoa học quản lý

  1. Cơ hội việc làm ngành Khoa học quản lý

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý, sinh viên đáp ứng được các yêu cầu cho vị trí quản lý, chuyên viên, tư vấn viên sẽ có cơ hội làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, công ty. Cụ thể các vị trí sau:

Quản lý tại các văn phòng hành chính nhà nước, trụ sở từ trung ương đến địa phương. Làm việc ở các phòng, ban, phân xưởng, công ty, doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân như hành chính, nhân sự, tổng hợp.Quản lý văn phòng UBND huyện, xã, phường hoặc nhân viên hành chính nhân sự văn phòng quận, thành phố…Quản lý nhân sự và hành chính tại công ty: Chịu trách nhiệm phân bổ nhân lực, sắp xếp khoa học, phù hợp với yêu cầu của công ty.

Công tác trong ngành kinh doanh, quản trị, quản lý, ngân hàng, bảo hiểm, luật.Giảng viên đào tạo: Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, viện, trường cao đẳng,..

  1. Mức lương ngành Khoa học quản lý

Mức lương ngành Khoa học quản lý còn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm của bạn cộng thêm những đóng góp với công ty, doanh nghiệp. Thông thường sẽ có mức đánh giá mức lương như sau:

Sinh viên mới ra trường, cần thời gian đào tạo và chưa thể đảm nhiệm ngay những công việc đòi hỏi cao, mức lương dao động từ 6 – 8 triệu/tháng.Những người có kinh nghiệm từ 1 – 2 năm, mức lương cho ngành khoa học quản lý trung bình từ 10 -14 triệu/tháng.

  1. Những tố chất cần có để theo học ngành Khoa học quản lý

Ngành quản lý khoa học thật sự phù hợp với những cá nhân thích quản lý, quản trị, thích sự thách thức sáng tạo trong công việc.

Hợp với người luôn muốn trở thành người quản lý chuyên nghiệp. Ví dụ như một Doanh nhân thành đạt, chuyên gia tư vấn, Cán bộ quản lý nhân sự,..Muốn làm việc trong môi trường năng động, giao tiếp tập thể, làm việc với con người.Cá tính độc lập, chủ động, quyết đoán và sáng tạo không ngừng.

Ngành khoa học quản lý thích hợp với người có năng lực tổng hợp tốt về lĩnh vực quản lý nhà nước, nắm vững phương pháp và có nghệ thuật riêng quản lý chuyên nghiệp các cơ quan nhà nước, công ty…Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo những kế hoạch, chính sách, mục tiêu ý tưởng mới, có thể áp dụng mang đến hiệu quả như mong muốn.Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thông tin chính trị, các tình huống quản lý Nhà nước và luôn chủ động linh hoạt.

Với những thông tin trên, hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về ngành Khoa học quản lý, từ đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.