Ngành Giáo dục Công dân

Trang chủ Nhóm ngành đào tạo Ngành Giáo dục Công dânNgành Giáo dục Công dânCập nhật: 27/05/2019

Giáo dục công dân là môn học có vai trò trực tiếp giáo dục những công dân chân chính cho đất nước, cụ thể trong việc phát triển đạo đức, nhân cách, giá trị sống con người – chủ nhân tương lai thế hệ mới. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn nhân lực giáo viên giảng dạy Giáo dục công dân vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, ngành Giáo dục Công dân cũng là một lựa chọn để theo học và có cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên sau khi ra trường.

  1. Tìm hiểu ngành Giáo dục công dân

Giáo dục công dân (tiếng Anh là Civic Education) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối, quan điểm của Đảng, một số chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam.

Giáo dục công dân là một môn khoa học có vị trí quan trọng trong nhà trường THCS, THPT, giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Những phẩm chất đạo đức này được hình thành, phát triển gắn liền với quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân Việt Nam. Chương trình dạy học môn Giáo dục công dân góp phần giúp học sinh hình thành, phát triển các năng lực chung như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Ngành Giáo dục công dân là ngành đào tạo sinh viên đáp ứng đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THCS, THPT.

Sinh viên chuyên ngành này, sau khi được đào tạo các môn đại cương, sẽ đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu học tập các môn chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực tâm lý, lĩnh vực giáo dục; về các lĩnh vực khác như xã hội học, giáo dục phẩm chất đạo đức và gia đình, pháp luật, hành chính nhà nước, tìm hiểu về các vấn đề của thời đại, rèn luyện khả năng nghiên cứu khoa học và được đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

  1. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân

Các bạn có thể tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học cơ bản của ngành Giáo dục công dân trong bài viết dưới đây.

Khối kiến thức chung (Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1

Âm nhạc

14

Giáo dục thể chất 2

2

Giáo dục quốc phòng

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

16

Tiếng Anh 3

4

Tiếng Anh 1

17

Tiếng Pháp 3

5

Tiếng Pháp 1

18

Tiếng Nga 3

6

Tiếng Nga 1

19

Giáo dục học

7

Giáo dục thể chất 1

20

Giáo dục thể chất 3

8

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

21

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

9

Tiếng Anh 2

22

Giáo dục thể chất 4

10

Tiếng Pháp 2

23

Thực tập sư phạm 1

11

Tiếng Nga 2

24

Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục

12

Tin học đại cương

25

Thực tập sư phạm 2

13

Tâm lý học

Khối kiến thức chuyên ngành

1

Lịch sử văn minh thế giới

33

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Lịch sử Việt Nam

34

Lịch sử các học thuyết kinh tế

3

Lịch sử Triết học

35

Chuyên đề Triết học 1

4

Xã hội học

36

Chuyên đề kinh tế học

5

Giáo dục kỹ năng sống

37

Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học

6

Kỹ năng giao tiếp

38

Chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

7

Logic học

39

Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng

8

Khoa học giao tiếp

40

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục kỹ năng sống

9

Kinh tế học đại cương

41

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch hoạt động và giải quyết nan đề cuộc sống

10

Pháp luật học

42

Thực tập sư phạm 1

11

Đạo đức học và giáo dục đạo đức

43

Giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản vị thành niên

12

Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ

44

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, lối sống

13

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

45

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục môi trường

14

Tôn giáo học

46

Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục pháp luật

15

Chính trị học

47

Tiếng Anh chuyên ngành

16

Dân tộc học và chính sách dân tộc

48

Tiếng Pháp chuyên ngành

17

Nhân học xã hội

49

Tiếng Nga chuyên ngành GDCD

18

Giáo dục pháp luật 1

50

Tiếng Nga chuyên ngành

19

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

51

Sức khoẻ cộng đồng

20

Lý luận và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

52

Giới và phát triển

21

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

53

Hành vi con người và môi trường xã hội

22

Văn hóa học

54

Văn hoá và phát triển

23

Tâm lý học nhân cách

55

Các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế

24

Phát triển học

56

Tiếng Anh chuyên ngành

25

Môi trường và phát triển

57

Thực tế chuyên môn ngành GDCD

26

Những vấn đề của xã hội đương đại

58

Thực tập sư phạm 2

27

Dân số học và giáo dục dân số

59

Khoá luận tốt nghiệp

28

Gia đình học và giáo dục gia đình

60

Kỹ năng mềm

29

Giáo dục pháp luật 2

61

Những vấn đề của gia đình Việt Nam hiện nay

30

Định hướng giá trị và giáo dục định hướng giá trị

62

Giáo dục môi trường

31

Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân

63

Dạy học, kiểm tra và đánh giá môn GDCD theo chuẩn kiến thức, kỹ năng

32

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  1. Các khối thi vào ngành Giáo dục công dân – Mã ngành: 7140204

– Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Giáo dục công dân:

C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân

C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

D02: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga

D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng,Hiện nay, trên cả nước vẫn còn thiếu nhiều giáo viên dạy Giáo dục Công dân

  1. Điểm chuẩn ngành Giáo dục công dân

Các bạn có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Giáo dục công dân những năm gần đây. Năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 17 – 24 điểm tùy theo các khối thi xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

  1. Các trường đào tạo ngành Giáo dục công dân

Nếu muốn theo học ngành Giáo dục công dân, các bạn có thể đăng ký xét tuyển vào những trường đại học sau:

– Khu vực miền Bắc:Đại học Sư phạm Hà Nội,Đại học Sư phạm Hà Nội 2,Đại học Thủ Đô Hà Nội

– Khu vực miền Nam:Đại học Cần Thơ

  1. Cơ hội việc làm ngành Giáo dục công dân

Hiện nay, Giáo dục công dân là một môn học còn thiếu rất nhiều giáo viên. Sinh viên ra trường, sau khi học xong chuyên ngành này có cho mình nhiều cơ hội việc làm. Cụ thể:

Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân ở các trường từ bậc Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông.Giảng viên dạy chuyên ngành Giáo dục công dân tại đại học, cao đẳng.

Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu thuộc ngành Giáo dục, phát triển giáo dục.

Cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục từ cấp địa phương tới Trung ương.Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục phi chính phủ.Làm việc trong ngành nghiên cứu kinh tế xã hội, phân tích xã hội, các vấn đề của kinh tế.Ngành Giáo dục công dân là gì?

  1. Mức lương của ngành Giáo dục Công dân

Đối với những bạn làm việc tại các cơ quan, đơn vị của nhà nước hoặc giảng dạy ở các trường công lập thì sẽ có mức lương cơ bản theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nếu bạn làm việc tại các đơn vị tư nhân sẽ có mức lương khởi điểm từ 5 -7 triệu/ tháng tùy vào năng lực và kinh nghiệp của mỗi người mà con số này có thể sẽ cao hơn.

  1. Ngành Giáo dục Công cần có tố chất gì?

Để tham gia giảng dạy ngành Giáo dục công dân thì bạn cần phải có những tố chất sau:Yêu thích giảng dạy và trẻ nhỏ.

Kiên trì, có tính nhẫn nại và chịu được áp lực công việc cao.Có tâm huyết với nghề, có đạo đức và tấm lòng trong sáng, nhân phẩm và tính cách tốt.

Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi.Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

Có khả năng truyền đạt tốt, rõ ràng.Những thông tin chúng tôi chia sẽ trên chắc hẳn đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về ngành Giáo dục công dân và có cơ sở để đưa ra quyết định có nên học ngành này hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.